Nacházíme se: úvodní »Firemní výuka jazyků


Firemní výuka jazyků

Naše jazyková škola zajišťuje výuku jazyků již od roku 1997 v Praze se dvěma pobočkami a již 9. rokem v Jesenici u Prahy, a to vždy ve vysoké kvalitě za velice rozumnou cenu. Mimo půdu naší školy působíme v řadě malých i středních společnostech a státních institucích, přičemž počet našich klientů neustále roste. Budeme rádi, když budeme moci i Vás zařadit mezi naše klienty ...

FIREMNÍ VÝUKA – VÝUKA NA MÍRU

Zaměření výuky jazyků zcela přizpůsobíme požadavkům konkrétní společnosti. Zaměření kurzů je tedy možné volit všeobecné či specifické na konkrétní oblast (stavebnictví, business, obchodní korespondenci, architekturu, automobilový průmysl, apod.), případně přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám či kurzy gramaticko-konverzační nebo kurzy zcela zaměřené na konverzaci. Upřednostňujeme komunikativní metodiku výuky s vysokým důrazem na využitelnost v praxi.

Jazykový audit

 Rádi přijedeme do Vaší společnosti a provedeme základní jazykový audit. Na požádání provedeme rozřazení studentů do skupin dle pokročilosti na základě písemného testu i ústního pohovoru s našimi zkušenými rodilými mluvčími. Zdarma poradíme s vhodným výukovým programem, vhodnými učebnicemi a optimálním harmonogramem výuky. Pravidelně provádíme monitoring výuky a pokroků studentů dle požadavků konkrétní společnosti či instituce, a to jak písemnou, tak i ústní formou.

Naši učitelé a lektoři

Náš stálý tým učitelů je tvořen českými i zahraničními profesionály. Všichni učitelé, včetně rodilých mluvčí, jsou absolventi vysokých škol, většina českých učitelů je absolventy pedagogické fakulty, rodilí mluvčí jsou rovněž držiteli pedagogických certifikátů. Naše dlouholeté zkušenosti a stabilní tým českých a zahraničních učitelů jsou zárukou kvality a efektivity našich služeb.

Manažer kurzů je k dispozici 24 hodin denně a při případné nespokojenosti studentů s lektorem, lektora neprodleně vymění. 

Cenová kalkulace

Na základě konkrétní poptávky vypracujeme přesnou kalkulaci. Cena výuky v provozovně odběratele začíná již na 300 Kč/ 45 minut výuky za celou skupinu. Cena vždy zahrnuje všechny naše náklady spojené se zajištěním výuky (náklady na dojíždění lektora do sídla odběratele, na přípravu materiálů apod.). Odučené hodiny jsou účtovány za měsíc zpětně na základě faktury. Hodiny stornované nejpozději 1 pracovní den do 12:00 před plánovanou lekcí nejsou účtovány. Odučené hodiny, případně hodiny nestornované jsou fakturovány vždy za daný kalendářní měsíc zpětně se splatností faktury 30 dní.

Termíny výuky

Termíny výuky zcela přizpůsobujeme přáním klienta. V případě zájmu, může výuka probíhat i na našich učebnách na Praze 1.

Výukové materiály

Výuku zcela přizpůsobujeme přáním klienta. Jestliže klient má výukové materiály, podle kterých by rád pokračoval, budeme toto rozhodnutí jistě respektovat, případně doporučíme rozšíření o materiály, které by výuku obohatily. V případě, že materiály k výuce klient nemá, doporučíme a v případě zájmu i obstaráme vhodné učebnice vedoucí k efektivní a smysluplné výuce.

Manažer kurzů

Zdarma nabízíme služby manažera kurzů, který je vám k dispozici 24 hodin denně pro potřeby zajištění komunikace mezi klientem a naší jazykovou školou. Manažer kurzů rovněž zvolí optimální učebnice, stanoví výukový program a dle požadavků klienta sleduje pokroky studentů na základě testů a vypracuje hodnocení na jednotlivé studenty dle skutečně dosažených výsledků, a to dle požadavků Vaší společnosti. Při případné nespokojenosti studentů s lektorem, lektora neprodleně vymění.

 

Rádi přijedeme do Vaší společnosti domluvit vše potřebné, neváhejte nás kontaktovat.