Nacházíme se: úvodní »Individuální výuka jazyků


Individuální výuka jazyků

Individuální výuka je jistě nejúčinnější a nejefektivnější formou jazykového vzdělávání. Učební program je stanoven dle skutečných potřeb posluchače, kdy se domluvíte s lektorem na Vámi požadovaném termínu hodin.

Bezkonkurenční cena 1 hodiny se pohybuje od 250 Kč za jednu vyučovací hodinu, odvíjí se od počtu předplacených hodin. Minimální počet předplacených vyučovacích hodin je 10 a maximální je 80(cenovou kalkulaci na přání zašleme). Hodiny více než 24 hodin před začátkem lekce stornované se neúčtují.

Lekce mohou probíhat u nás na učebnách v centru Prahy ve Školské ulici 26 či na Jižním Městě, nebo u Vás na pracovišti či doma. Výuka je možná kdykoli během dne (mezi 7 a 22 hodinou).