Nacházíme se: úvodní »Jazykové kurzy pro veřejnost »Jazykové kurzy pro veřejnost


Jazykové kurzy pro veřejnost

Semestrální jazykové kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost od 15 let do XX let.

Školní rok je rozdělen do dvou semestrů. Každý semestr zahrnuje 15 výukových týdnů, státní svátky se nahrazují.

zimní semestr: 1.10.2018 - 31.1.2019 (4.2. - 8.2.2019 je náhradní týden za lekce neodučené během semestru)

jarní semestr: 18.2.2019 - 31.5.2019 (jarní prázdniny od 11.2. do 15.2.2019). 

Většinou se jedná o gramaticko-konverzační kurzy, které jsou přesně strukturované, zaměřené především na rozvíjení ústního projevu, písemného projevu, porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému slovu a zvládnutí gramatických konstrukcí s vysokým důrazem na praktickou využitelnost v běžném životě. Vzhledem k této struktuře našich kurzů, je možné postupem času skládat státem i mezinárodně uznávané zkoušky. Z tohoto důvodu jsou naše kurzy osvobozené od DPH. Nabízíme dva typy kurzů: typ A pro menší skupinku (3 – 5 lidí) a typ B pro 6 – 10 posluchačů ve skupině.

Kurzy angličtiny vyučujeme podle knih New Headway, ke kterým poskytujeme navíc zdarma vlastní učebnice až do úrovně mírně pokročilí III z důvodu snazší orientace v gramatice a slovní zásobě. Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám First Certificate se vyučují podle knih First Certificate Masterclass. Kurzy němčiny se vyučují podle knih Sprechen Sie Deutsch?, španělština podle knih Španělština pro samouky a francouzština podle knih Francouzština pro samouky.

Náš stálý tým učitelů je tvořen českými i zahraničními profesionály. Všichni učitelé, včetně rodilých mluvčí jsou absolventi vysokých škol, většina českých učitelů je absolventy pedagogické fakulty, rodilí mluvčí jsou rovněž držiteli pedagogických certifikátů. Naše dlouholeté zkušenosti a stabilní tým českých a zahraničních učitelů jsou zárukou kvality a efektivity našich služeb.

Kurzy probíhají na Praze 4 (Jižní Město - Základní škola Waldorfská - Křejpského ul.) a v Jesenici u Prahy.

Všeobecné podmínky pro skupinovou výuku