Nacházíme se: úvodní »O Nás


O Nás

Jazyková škola Perfect na facebooku: Obec Dolní Břežany na Facebooku

Jazyková škola Perfect vznikla v roce 1997 a od té doby vyučujeme anglický jazyk v učebnách v Praze na Jižním Městě. V následujících letech jsme rozšířili naše služby o výuku německého, španělského a francouzského jazyka, o výuku ve firmách a také jsme začali pořádat víkendové kurzy angličtiny v Praze či s pobytem v přírodě (hory,...). Rovněž se již řadu let věnujeme výuce malých dětí, pro které zajišťujeme výuku na vybraných základních školách v Praze a od roku 2000 pořádáme jazykové tábory v České republice nebo v zahraničí s pobytem u moře. Kromě výuky cizích jazyků zajišťujeme překladatelské a tlumočnické práce. Od roku 2001 nás také najdete v centru Prahy (nejprve na Václavském náměstí 36, kde jsme se v roce 2003 vzhledem k rekonstrukci budovy Melantrich přestěhovali do Školské ulice 26). Od roku 2005 pořádáme jazykové kurzy pro veřejnost i v Jesenici u Prahy.

 Hlavním naším cílem je spokojenost zákazníka a kvalitní výuka zajišťovaná kvalifikovanými a zkušenými lektory. Náš stálý tým učitelů je tvořen českými i zahraničními profesionály. Všichni učitelé, včetně rodilých mluvčí jsou absolventi vysokých škol, většina českých učitelů jsou absolventy pedagogické fakulty, rodilí mluvčí jsou rovněž držiteli pedagogických certifikátů. Naše dlouholeté zkušenosti a stabilní tým českých a zahraničních učitelů jsou zárukou kvality a efektivity našich služeb.

 Cizí jazyky vyučujeme klasickou metodou, při které jsou rozvíjeny všechny nástroje komunikace současně, zaměřujeme se tedy na rozvíjení především mluveného projevu (konverzace), poslech, čtení, gramatiku a psaní. Snažíme se o maximální využitelnost získaných vědomostí v praxi. Pracujeme jak s moderními zahraničními učebnicemi, tak i s klasickými českými učebnicemi, které doporučujeme především u nižších pokročilostí a doplňujeme je dalšími aktuálními materiály, které si sami vytváříme. Pro ujasnění gramatických jevů nabízíme všem účastníkům kurzů angličtiny zdarma naše vlastní skripta.

popis obr
O Nás
O Nás
O Nás